Expert Check Tröska

Nästa säsong börjar nu.

Förebyggande underhåll är den bästa åtgärden för en problemlös vardag!

Expertcheck: En visuell inspektion av utvalda rörliga komponenter, kontroll kedjor, remmar & slitdelar som knivar och motstål.
Alla kontrollpunkter dokumenteras och överlämnas efter kontrollen.
Vi ser över tillgängliga uppdateringar på maskinen för ökad prestanda och driftsäkerhet.
Vid ev. fel som uppdagas lämnas prisförslag på åtgärd. (Endast Expert Check 3.999kr)

Servicepaket Liten: Byte av motorolja och filter, bränslefilter, kontroll av glykol.
Smörjning av maskin, kontroll/ justering av remmar, kedjor, elevatorer och spännare mm.
Kontroll av slagsko samt i förekommande fall kalibrering.
Mjukvaror uppdateras.

Expert Check - W-serien

EXPERT CHECK inkl. Servicepaket Liten
Pris från 7.499kr

Expert Check - T-serien

EXPERT CHECK inkl. Servicepaket Liten
Pris från 7.499kr

Expert Check - S-serien

EXPERT CHECK inkl. Servicepaket Liten
Pris från 9.899kr